Wyrok dla oprawcy Lucky’ego!

Informujemy, że 23 lipca br. SR Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział VIII Karny wydał wyrok, mocą którego uznał oprawcę Lucky’ego – Kamila L. – WINNEGO zarzucanego mu czynu, tj. znęcenia się nad psem ze szczególnym okrucieństwem i wymierzył mu karę:

  1. 2 lat pozbawienia wolności, którą zawiesił na maksymalny okres 5 lat
    i m.in. orzekł wobec oskarżonego:
  2. 500 godzin prac społecznych do zrealizowania w terminie 1 roku w Schronisku dla zwierząt w Poznaniu,
  3. 8-letni zakaz posiadania zwierząt,
  4. nawiązkę w wysokości 3.000,00 zł,
    oraz
  5. oddał oskarżonego pod dozór kuratora.

Fundacja jako oskarżyciel posiłkowy po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia rozważy możliwość złożenia środka odwoławczego co do kary.