SZKOLENIE „Jak uratować 100 kotów”

szkolenie fb

Zapraszamy na SZKOLENIE „JAK URATOWAĆ 100 KOTÓW?”, z którego dochód zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji Animal Security.

Termin: Poznań, 18.04.2015

TEMAT
Jak uratować 100 kotów? Skuteczna opieka nad bezdomnymi kotami w domu tymczasowym i w schronisku.

WYKŁADOWCA
Magdalena Nykiel, behawiorysta zwierzęcy, Specjalista Terapii Zachowania Zwierząt DipCABT (COAPE), zoopsycholog (PAN), posiada certyfikat w zakresie zarządzania schroniskami dla zwierząt wydany przez Królewskie Towarzystwo Do Spraw Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt (RSPCA). Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol), wieloletni lider wolontariatu i osoba współzarządzająca społecznym azylem dla zwierząt.

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z sytuacją bezdomnych kotów w Polsce, ich ratowaniem i opieką nad nimi. Porusza temat skutecznej pomocy w warunkach schroniska, azylu i domu tymczasowego. Uwzględnia uwarunkowania różnych form organizacji pomocy: liczebność podopiecznych, potrzeby, warunki organizacyjne, schematy postępowania, rodzaje zagrożeń, możliwe trudności itd. Szkolenie łączy aktualną i nowoczesną wiedzą naukową z wieloletnim doświadczeniem wykładowcy (zarządzanie azylem, prowadzenie azylowej kociarni, stworzenie i koordynacja sieci domów tymczasowych oraz wolontariatu, bezpośrednia opieka nad kotami indywidualnie i w dużych skupiskach). Dzięki temu podczas szkolenia uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę i autorskie rozwiązania służące poprawie dobrostanu kotów, sprawdzone w wieloletniej praktyce działania. Propozycja skierowana do pracowników i wolontariuszy schronisk/azyli, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla bezdomnych zwierząt, prowadzących domy tymczasowe i innych zainteresowanych zapewnieniem dobrej, skutecznej opieki bezdomnym kotom.


TERMIN I CZAS TRWANIA

18.04.2015, 10:00 -17:00,
9 godzin dydaktycznych + przerwy/przerwa

BLOKI TEMATYCZNE

1) Sytuacja bezdomnych kotów w Polsce. Misja schroniska, misja domu tymczasowego.

2) Kocięta w domu tymczasowym i schronisku dla zwierząt.
Zagadnienia:
– Rozwój kociąt i ich szczególne potrzeby.
– Zdrowie kociąt. Ocena dobrostanu kociąt.
– Socjalizacja. Jak wspierać rozwój kociąt w warunkach schroniskowych.
– Jak dobrze odchować kocięta, które straciły matkę?

3) Potrzeby kotów i różne możliwości ich zaspokojenia w warunkach schroniskowych (jak zadbać o właściwe żywienie grupy kotów? Jak zaspokoić potrzebę kontaktu z człowiekiem, potrzebę bezpieczeństwa, zabawy i inne ważne kocie potrzeby, mimo trudnych warunków?)

4) Jak dobrze (i niedrogo) urządzić pomieszczenia dla kotów: kociarnia, wybieg, pomieszczenie kwarantanny.

5) Organizowanie współpracy w schroniskach i domach tymczasowych dla bezdomnych kotów.
Zagadnienia:
– Jak zbudować sieć domów tymczasowych?
– Zarządzanie, podział zadań, współpraca.
– Jak zwiększyć skuteczność działań wolontariuszy?Metoda 10 x 10.
– Współpraca wolontariuszy z kadrą schroniska dla zwierząt.
– Przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole, zapobieganie konfliktom.

6) Organizacja codziennej pracy w schronisku i domu tymczasowym.
Zagadnienia:
– Przyjmowanie zwierząt.
– Prowadzenie ewidencji.
– Opieka nad zwierzętami.
– Właściwe przygotowanie zwierząt do adopcji.

TEMATY DODATKOWE
(zostaną podjęte, o ile czas nam pozwoli)

1) Wirtualna adopcja – realne wsparcie. Jak prowadzić i ustrzec się błędów.

2) Zdrowie kotów.
Zagadnienia:
– Profilaktyka chorób.
– Opieka nad kotem chorym wspierająca jego rekonwalescencję.
– Najczęściej występujące w warunkach schroniskowych choroby zakaźne.
– Postępowanie w przypadku epidemii w schronisku i w domu tymczasowym.
– Bezpieczeństwo opieki nad kotem. Zoonozy. Pogryzienia i zadrapania.
– Opieka nad kotem niepełnosprawnym.
– Stres i jego wpływ na zdrowie kotów.
– Eutanazja: wątpliwości i trudne wybory.

CENA
– 60zł/osoba- w przypadku pracowników i wolontariuszy poznańskich NGO i schroniska dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu,
– 140 zł/osoba- dla osób spoza Poznania i nie związanych z organizacjami poznańskimi).

Każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISY: malgorzata.muchowska@gmail.com

ORGANIZATORZY
Fundacja Animal Security​ 
Kot i Małgorzata​ 
Czarny Kot usługi na szczęście​ 
Zwierzęta bez tajemnic! zooedukacja.pl​ 

————————————-

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rekrutacji na to szkolenie z uwzględnieniem faktu, że jest ono adresowane do osób nie wykonujących działalności na rzecz zwierząt „biznesowo”.