Statut i regulamin

Zapraszamy do przeczytania statutu oraz regulaminu Fundacji,
w których możesz zapoznać się z m.in. wszelkimi uregulowaniami prawnymi ANIMAL SECURITY
oraz jej celami, organami czy postanowieniami.

Statut – KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin – KLIKNIJ TUTAJ