29.03.2011

Borysek to piesek, którego znaleziono przywiązanego do ławki w parku.