Finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich

Zabiegi z dopłatą 50% można wykonywać w dwóch zakładach:

➡️ ANIMAL, ul. Nad Wierzbakiem 20/1
Umawianie terminów: tel.: 61 840 12 62 lub kom.: 602 225 371, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 19:00.
➡️ VET – HELP, ul. Brzozowa 1
Umawianie terminów: tel.: 512 447 882, od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00.

Koszty, które pokrywa właściciel zwierzęcia:
1) kot samiec – 35 zł
2)) kot samica – 70 zł
3) pies samiec:
✅ do 10 kg – 120 zł
✅ od 10 kg do 20 kg – 140 zł
✅ powyżej 20 kg – 190 zł
4) pies samica:
✅ do 10 kg – 150 zł
✅ od 10 kg do 20 kg – 180 zł
✅ powyżej 20 kg – 200 zł

Uwaga: Jedna osoba może skorzystać z dofinansowania maksymalnie dwóch zabiegów.

Dofinansowanie obowiązuje do wykorzystania puli środków przewidzianych w budżecie.

Aby skorzystać z oferty należy wcześniej zaczipować i zarejestrować psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt.
Wykonanie zabiegu zaczipowania możliwe jest również w zakładzie wykonującym sterylizację.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu oraz udokumentowanie przez właściciela zwierzęcia uprawnienia do skorzystania z usługi, tj. zamieszkiwania na terenie Poznania, poprzez (alternatywnie):

1) potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały w Poznaniu odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym ( jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny);

2) potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Poznaniu w doręczonej kopii zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania o miejscu pobytu stałego lub czasowego w Poznaniu

3) potwierdzenie miejsca zamieszkania w Poznaniu w doręczonej kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
✅ potwierdzeniem założenia zeznania w drodze prezentaty urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci,
✅ albo załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
✅ albo załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;

4) okazanie dokumentów zobowiązaniowych z adresem zamieszkania w Poznaniu, np. decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunków lub faktur za media

Akcję w imieniu Miasta prowadzą i nadzorują:
Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43 a
tel. 61 846 29 01
sekretariat@uslugikomunalne.com.pl