Dziękujemy Promedice

Dziękujemy sklepowi medycznemu Promedica za podarowanie bardzo potrzebnych nam środków odkażających.