Pomóż nam
dalej działać

W chwilach wolnych
od pracy i codziennych zajęć
poświęcamy swój czas
na ratowanie zwierząt bezdomnych,
których życie jest zagrożone.

NASZE DZIAŁANIA

Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierzaków
i aktywnie zwalczać przejawy znęcania się nad nimi.