Sprawozdania

ANIMAL SECURITY > O nas > Sprawozdania

Poniżej przedstawiamy rozliczenia finansowe oraz sprawozdania merytoryczne ANIMAL SECURITY, które staramy się publikować na bieżąco, aby wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z kosztami prowadzenia działalności Fundacji.

  • SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2014

bilans za rok 2014

informacje ogólne

rachunek wyników za rok 2014

  • SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE 2013 

sprawozdanie merytoryczne 2011 – 2013

sprawozdanie ze zbiórki publicznej

  • SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2013

bilans za rok 2013

informacje dodatkowe

rachunek wyników za rok 2013

rozliczenie 2011-13

  • SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2012

bilans za rok 2012

informacje dodatkowe

rachunek wyników za rok 2012