Sprawozdania

ANIMAL SECURITY > O nas > Sprawozdania

Poniżej przedstawiamy rozliczenia finansowe oraz sprawozdania merytoryczne ANIMAL SECURITY, które staramy się publikować na bieżąco, aby wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z kosztami prowadzenia działalności Fundacji.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2016

bilans za rok 2016