W wolnych chwilach od pracy i codziennych zajęć
poświęcamy swój czas na ratowanie zwierząt bezdomnych,
których życie jest zagrożone.

Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierzaków
i aktywnie zwalczać przejawy znęcania się nad nimi.